Sidhuvudbild

Grön Flagg

En kort beskrivning om vad Grön flagg innebär
Grön flagg
Grön Flagg är ett verktyg som ger barn och unga fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplaner. Grunden i Grön Flagg är inflytande – allt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens och elevernas idéer och nyfikenhet. Grön Flagg är också ett bra sätt för skolan och förskolan att visa upp sitt hållbarhetsarbete för omgivningen.

Hur Bäckatrollet arbetar med grön flagg.
Mycket av grön flagg arbetet kommer naturligt genom den miljö vi vistas i. Ett av Skogsmulles motto är att vi ska vi ska hålla rent i vår natur. På ett enkelt sätt får vi då in skräp och sopsortering. Frågan som vi då ställer är var gör vi av allt skräp? Detta är något som kommer att utvecklas mer under våren.

Varför vi vill arbeta med grön flagg?
Vi vill utveckla barnens miljömedvetenhet. En av sakerna vi kommer att arbeta med är sopsortering. Vi vill slänga så lite som möjligt och återvinna så mycket som möjligt.
Vi vill att barnen ska bli omedvetet miljömedvetna.
Vi vill ge barnen kunskap i kretsloppstänket. Vi ställer oss frågeställningen vad händer med djuren som dör i skogen. Vi hittar många skelett när vi är ute i skogen då kommer även de etiska frågorna upp om liv och död.
Hur temat går vidare är det barnen som styr deras tankar och funderingar får temat att leva vidare.

Grön Flagg är både ett verktyg och en certifiering. Över 2 500 skolor och förskolor är anslutna till Grön Flagg i Sverige. Dessa skolor och förskolor utgör Grön Flagg-nätverket – vilket gör det till det största nätverket för skolor och förskolor inom hållbar utveckling i Sverige.