Sidhuvudbild

Om förskolan

Det här är vi

Bäckatrollet drivs som ett personalkooperativ, där två ur personalen sitter i styrelsen. Vi har för närvarande 35 barn inskrivna i åldrarna 1-5 år och vi är 7 pedagoger som arbetar på Bäckatrollet.

Vi ser en hållbar utveckling på de kunskaper som vi ger barnen genom fri lek, planerade aktiviteter och skapande verksamhet som bedrivs utifrån olika teman, utomhus med hjälp av naturen i skogen, på ängen och vid havet.

En viktig del är, att ha ett gott samarbete med föräldrar och låta föräldrarna ha en god inblick i förskolan.

Vi strävar efter att ha en god kvalité på vår förskola, med friluftsinriktning som gagnar förskolans barn. Det gör vi genom att samarbeta med barnens föräldrar och diskutera regler och förhållningssätt på Bäckatrollet.

Vi vuxna får ta ett stort ansvar för det som händer med miljön idag. Vi kan inte fortsätta att uppträda som om naturen är outslitlig.Vad som i grunden behövs, är en förändring av attityder och bättre kunskaper. På Bäckatrollet vill vi ge barnen en bra inställning till naturen. Får de tidigt förmånen att vara ute mycket, lär de sig också hur de ska uppträda i och emot naturen. Den kunskapen och ödmjukheten vill vi att våra barn ska ta med sig ut som vuxna.

Vår målsättning följer förskolans läroplan, Lpfö. Friluftsliv, natur och miljö integreras i samtliga ämnen för att nå läroplanens strävansmål.
Läroplanen hittar ni på http://www.skolverket.se

image019.jpg