Sidhuvudbild

Allmän förskola

Allmän förskola är kostnadsfritt för barn mellan 3-5 år. Hos oss har vi valt att lägga denna tid tisdag-torsdag mellan kl. 9-14. Detta gäller när föräldrarna är föräldralediga eller arbetslösa. De barn som går på schema och där föräldrarna arbetar får en kostnadsreducering på sin faktura med -30%.