Sidhuvudbild

Vår Värdegrund

image021.jpg Hos oss visar vi uppskattning

Hos oss är vi alla lika värdefulla

Hos oss lyssnar vi på varandra och hjälper varandra

Hos oss lär vi oss ta ansvar

Hos oss respekterar vi varandras olikheter och tar tillvara dem

Hos oss utvecklar vi förmågan att leva oss in i andra människors situation

Hos oss ska alla bli bekräftade varje dag

Hos oss råder demokrati

Hos oss visar vi att vi behöver och bryr oss om varandra