Sidhuvudbild

Knytte

I Skogsknytteverksamheten, för barn från 2-3 år, får barnen uppleva naturen. Lekar och sånger gör vistelsen i naturen rolig. Barnen lär känna stubbar, kottar, myror och maskar. Lekar, sånger och sagor gör vistelsen i naturen omväxlande och underhållande.