Sidhuvudbild

Mulle

I Skogsmullegrupperna, för barn mellan 4-6 år. Skogsmulle är barnens vän i skogen. I skogsmulleverksamheten leker och sjunger barnen och får höra berättelser om naturen. På ett lekfullt sätt upptäcker barnen naturen och får lära sig mycket om våra vanligaste växter och djur. Skogsmulle förmedlar både lek och fantasi, liksom hänsyn till naturen